CollegeConfidential Форум

Америкийн коллежүүдэд элсэн орох талаарх бүхий л мэдээллийн тухай хэлэлцүүлгийн форум. Вэб сайт руу очих

CollegeBoard-ын вэб сайт

SAT-д бүртгүүлэх, бэлдэх талаарх мэдээллүүд. Америкийн 5000 орчим коллежүүд дунд хайлт хийх систем. Вэб сайт руу очих

CollegeConfidential хайлтын систем

Америкийн 5000 орчим коллежүүд дунд хайлт хийх шинэлэг систем. Вэб сайт руу очих

Билгүүний Блог

Харвардын оюутан Билгүүний Америкийн коллежүүдэд элсэн орох талаарх  блог. Вэб сайт руу очих

Spark Notes

SAT-д бэлдэх материалууд. Төрөл бүрийн зохиолын товч агуулга. Вэб сайт руу очих

StudyLink

Гадаадад суралцах талаарх интэрнэт дээрх мэдээллийн цуглуулга. Вэб сайт руу очих

Сүхбатын блог

Wesleyan University-д суралцаж буй АМОХ-ны тэргүүн Сүхбатын блог. Вэб сайт руу очих

Harvard-ын вэб сайт

Харвард болон Харвардад элсэн орох талаарх бүхий л мэдээлэл. Харвардаас гадна бусад бүх сургууль вэб сайттай бөгөөд сургууль бүрийн сайтаас нь тэдгээр сургуульд элсэн орох мэдээллийг авч болно. Вэб сайт руу очих

Тэтгэлэг

Гадаад оюутнуудад хамгийн их тэтгэлэг өгдөг арван Америк их дээд сургуулийн жагсаалт. Вэб сайт руу очих