2012 оны 1-р сарын туршид АМОХ-ы гишүүд Улаанбаатар хотын дунд сургуулиудаар Америкийн их дээд сургуулиудад хэрхэн элсэн орох талаарх мэдээллийг сурагчдад хүргэх зорилгоор танилцуулах илтгэлүүдийг тавьсан билээ. Шинэ Монгол сургууль дээр тавьсан илтгэлийн бичлэгийг дор үзнэ үү.

Илтгэлүүдийг дараах сургуулиуд дээр тавьсан болно.

  • Хобби сургууль /40 сурагч лекцэнд суув/
  • Орчлон /30 сурагч/
  • Эрэл /40 сурагч/
  • Сант /120сурагч/
  • Олонлог /50 сурагч/
  • 11-р сургууль /40 сурагч/
  • Улаанбаатарын Олон Улсын сургууль /40 сурагч/
  • 1-р сургууль /80 сурагч/
  • Шинэ Монгол сургууль /300сурагч/
  • Улаанбаатарын Америк сургууль /15 сурагч/
Эдгээр сургуулиудын нийт 750 орчим хүүхдүүдэд АМОХ-н талаар, Америкт хэрхэн амжилттай суралцах талаар, Зуны Америкт суралцахад зориулсан BUOP сургалт хөтөлбөрийн талаар илтгэл тавив. Үүнээс гадна Harvard, Wesleyan, University of Virginia сургуулиудын танилцуулгуудыг хүргэлээ.