А МОХ гишүүдээ Монголдоо internship буюу дадлага ажлын шинэ боломжуудыг нээх, дадлага ажил хайх үйл явцыг хялбаршуулах зорилгоор  Монголын нэр хүнд бүхий тэргүүлэх байгууллага, компаниудтай хамтран ажилладаг билээ. Энэхүү хамтын ажиллагаа нь холбооны гишүүд оюутнууд ажлын үнэт туршлагатай хуримтлуулах боломжтой болгохын дээр Америк дахь шилдэг Монгол оюутнуудыг Монголынхоо тэргүүлэх компаниудтай холбож өгдөг давуу талтай.

    АМОХ-ны internship-ийн хөтөлбөрт хамтрагдахыг хүссэн компани байгуллагууд холбооны холбоо барих хэсгээр бидэнтэй холбоо барина уу.