АМЕРИК ДАХЬ МОНГОЛ ОЮУТНЫ ХОЛБОО төрийн бус байгууллагын зорилго нь Америк дахь Монголын шилдэг оюутан, төгсөгчдийг хамарсан сүлжээ, тэдгээрийн мэдээллийн санг бий болгож, Монгол улс болон олон улсад боловсрол, эдийн засаг, улс төрийн болон сайн санааны үйлс зохион байгуулж оролцоход оршино.

АМОХ-ны Удирдах Зөвлөл, 2017-2018 он

АМОХ-ны Удирдах Зөвлөл, 2016-2017 он

АМОХ-ны Удирдах Зөвлөл, 2015-2016 он

АМОХ-ны Удирдах Зөвлөл, 2013-2014 он

 

                                АМОХ-ны Удирдах Зөвлөл, 2012-2013 он

АМОХ-ыг үүсгэн байгуулагчид