AGM - Annual General Meeting

Энэ жилийн AGM-д оролцож, бидний өрнүүлж буй хандивын аянд оролцох гэж байгаа танд баярлалаа. Гишүүдийн дундаас дэвшүүлсэн санааны дагуу цугларсан хандивыг боломж бололцоо дутмаг хүүхдүүдэд технологийн туслалцаа үзүүлэхэд зарцуулахаар боллоо. Доорх QR кодыг уншуулж бидний хандивыг дэмжиж боломжтой байгаа.


Venmo QR Code:
(Америкт байгаа бол)

QR code not working. Please contact AMSA.

QPay QR code:
(Монголд байгаа бол)

QR code not working. Please contact AMSA.

Монгол Данс:
5021490437 Bakhbyergyen Yerjan Khan Bank